รายงาน : จำนวนผู้ป่วยในแยกตามปีงบประมาณ
ลำดับ ปีงบประมาณ จำนวน (ครั้ง) จำนวน (คน) ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายต่อคน วันนอน อัตราครองเตียง
1 2563 3703 2718 15149320.66 4091.09 9105 83.15
2 2564 3154 2393 17397630.47 5516.05 8168 74.59
3 2565 3629 2846 37669985.62 10380.27 13684 124.97
4 2566 1096 928 5830245.59 5319.57 2979 27.21
ลำดับ ปี-เดือน จำนวน (ครั้ง) จำนวน (คน) จำนวนนอน(วัน) adjrw อัตราครองเตียง
1
2
3
4
  Choose Skin