รายงาน : จำนวนผู้ป่วยในแยกตามปีงบประมาณ
ลำดับ ปีงบประมาณ จำนวน (ครั้ง) จำนวน (คน) ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าใช้จ่ายต่อคน วันนอน อัตราครองเตียง
1 2561 4962 3489 16120888.00 3248.87 10244 93.55
2 2562 4238 3145 15947512.19 3762.98 10134 92.55
3 2563 3703 2718 15149320.66 4091.09 9105 83.15
4 2564 3131 2382 17229125.47 5502.75 8118 74.14
ลำดับ ปี-เดือน จำนวน (ครั้ง) จำนวน (คน) จำนวนนอน(วัน) adjrw อัตราครองเตียง
1
2
3
4
  Choose Skin